بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ 14 غربی پلاک 6 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران دفتر مرکزی 001 تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ 14 غربی پلاک 6 88171790 محمد شهسوارزاده