هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین تمدن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (0/005) از وجوه جذب شده در پذيره‌نويسي اوليه تا سقف پنجاه (50) میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداكثر تا مبلغ پنج (5) ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يك سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش اوراق بهادار روزانه با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعـلاوه 5 درصـد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسـی یا تعهد خریـد اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار(0.5) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 230 میلیون ریال است
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه ٢.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت110 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارکه مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1. 312،500،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2. 6،000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحدسرمایه گذاری) در هر سال 3. 1000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بصورت جدول ذیل می باشد : (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا 30,000 ریال | ضریب 0.00005 از30,000 تا 50,000 ریال | ضریب 0.00003 بالای 50,000 ریال | ضریب 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر