صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 167,803,957,615
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یحیی پروانی 51,496
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 248,504 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,304,929
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,258,582
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,258,582
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود