صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 89,365,716,055
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسن صفر پور 33,887
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 16,113 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,666,340
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,637,168
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,637,168
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود