صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 86,089,329,582
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسن صفر پور 32,030
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 17,970 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,717,320
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,687,772
تاریخ محاسبه NAV: 1394/06/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,687,772
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود