صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 174,899,417,003
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یحیی پروانی 51,152
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 248,848 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,471,106
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,419,210
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/16 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,419,210
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود